logo karcher

Hướng dẫn sử dụng

slider
slider

Bạn có thể tìm thấy các bản hướng dẫn sử dụng dưới đây:

+ Thiết bị trong nhà và ngoài vườn:

1, Máy phun rửa áp lực cao:

- Máy K1: https://drive.google.com/open?id=1F6nOHRBStp7jQDOrxb7gQGPmrmTKWiqP

- Máy K2: https://drive.google.com/open?id=1D-e1Upy4kbmFE5K4MQyIITxPokhiBd2-

- Máy K3: https://drive.google.com/open?id=13VEDRKclY7F2eXIuYK6KHY7IzTdXxlvo

- Máy K5: https://drive.google.com/open?id=1mK6j5PY9_AV98QKtrqkOWkExiHRr1JFV

2, Bàn kê là ủi hơi nước: https://drive.google.com/open?id=1HvfQdUfQncxPX_6oMVvm_-I8yhGsBJ78

3, Máy hút bụi:

- Máy VC5: https://drive.google.com/open?id=15DRmUc9d-SpS7t40W-ehPKy1oy7vtICB

- Máy VC6: https://drive.google.com/open?id=147Asb8JiehW06XYu-qqs5qaVqsrvQjLy

- Máy VS6: https://drive.google.com/open?id=1SnGIHjBJqkT_TnIZUnqdkgE42SNpTHam

4, Máy lau sàn: https://drive.google.com/open?id=1Dll00mBn637BELJzGUN_F2EgdJQ6Dg3B

+ Thiết bị chuyên dụng:

1, Máy chà sàn liên hợp: https://drive.google.com/open?id=1ij8oxBrXe-T-hQpin6M0xA3loY5NEMiS

2, Máy đánh bóng: https://drive.google.com/open?id=1_mzmwYPFIT-GvRTh3FR3-mFXRW2TlegH

3, Máy vệ sinh thảm:

- Máy chà thảm BRS 45/45: https://drive.google.com/open?id=1QZMNdgL_kRsL98AUpxBWtPWGrp-yZkHE

- Máy chà thảm Puzzi 30/4: https://drive.google.com/open?id=1vnxmzUjLm2YXwP6E7XX3cPLGjkEGpILf

- Máy thổi khí: https://drive.google.com/open?id=1ts1DZAquyB_wdVOW4YnFl6f3M1mo_Bgc

4, Máy hút bụi:

- Máy hút bụi IVC 60/30: https://drive.google.com/open?id=17vvRsl_mf-9682kqPon6xb2EHWcai1Wy

- Máy hút bụi khô và ướt: https://drive.google.com/open?id=1YRZb99LsLV1PGA5lqMohnrRO8ajDdvcn

 

Quay về

Len dau trang