logo karcher

MÁY PHUN ÁP LỰC NƯỚC LẠNH

slider
slider
sliderLưu lượng l/h500500230 - 570
Áp lực làm việc bar/MPa115 / 11.5120 / 1230 - 125 / 3 - 12.5
Áp lực tối đa (bar/MPa)130 / 13175 / 17.5170 / 17
Nhiệt độ nước đầu vào tối đa (°C)up to 60up to 60up to 60
Công suất (kW)2.22.52.7
Trọng lượng (kg)1923.723
Kích thước (L x W x H) (mm)360 x 375 x 925380 x 360 x 930360 x 375 x 925Lưu lượng l/h230 - 560230 - 600240 - 700
Áp lực làm việc bar/MPa30 - 150 / 3 - 1530 - 160 / 3 - 1630 - 180 / 3 - 18
Áp lực tối đa (bar/MPa)190 / 19190 / 19215 / 21.5
Nhiệt độ nước đầu vào tối đa (°C)up to 60up to 60up to 60
Công suất (kW)3.13.45
Trọng lượng (kg)234849
Kích thước (L x W x H) (mm)360 x 375 x 925467 x 407 x 1010467 x 407 x 1010Lưu lượng l/h500 - 1000 400-9301000
Áp lực làm việc bar/MPa30 - 250 / 3 - 25 40-230/4-23 160/16
Áp lực tối đa (bar/MPa)275 / 27.5 250/25220/22
Nhiệt độ nước đầu vào tối đa (°C)up to 60 max. 60 max. 50
Công suất (kW)9.2 7.45.5
Trọng lượng (kg)62 103111
Kích thước (L x W x H) (mm)560 x 500 x 1090 1050x540x720 980x720x1100Lưu lượng l/h 300-700 300-700 300-700
Áp lực làm việc bar/MPa30-120/3-1230-160/3-1630-160/3-16
Áp lực tối đa (bar/MPa) 140/14 190/19 190/19
Nhiệt độ nước đầu vào tối đa (°C)606060
Công suất (kW)2.44.14.4
Trọng lượng (kg)484953
Kích thước (L x W x H) (mm)467x407x1010467x407x1010 533x420x790

Len dau trang