logo karcher

MÁY HÚT BỤI KHÔ

slider
slider
sliderLực Hút(mbar/kPa)244/24.4245/24.5210
Thùng Chứa(l)577
Công Suất(W)max. 1300Max. 1200750
Đường Kính Ống(mm)323232
Chiều Dài Cáp Điện(m)157.57.5
Độ Ồn(db(A))646254
Trọng Lượng(kg)5.35.35.3
Kích Thước Thân Máy(LxWxH) (mm)400x320x540350x310x340350x310x340
Chế Độ Tiết Kiệm Năng LượngEEBLực Hút(mbar/kPa)244/24.4244/24.4210/21
Thùng Chứa(l)101010
Công Suất(W)Max. 12501250750
Đường Kính Ống(mm)323232
Chiều Dài Cáp Điện(m)101212
Độ Ồn(db(A))626254
Trọng Lượng(kg)66.55.9
Kích Thước Thân Máy(LxWxH) (mm)355x310x385355x310x410355x310x410
Chế Độ Tiết Kiệm Năng LượngEEBLực Hút(mbar/kPa)244/24.4230/23244/24.4
Thùng Chứa(l)121215
Công Suất(W)max. 1300max. 7501300
Đường Kính Ống(mm)323232
Chiều Dài Cáp Điện(m)121215
Độ Ồn(db(A))656560
Trọng Lượng(kg)6.66.68
Kích Thước Thân Máy(LxWxH) (mm)340x315x410410x315x340406x320x434
Chế Độ Tiết Kiệm Năng LượngEAELực Hút(mbar/kPa)244/24.4244/24.4244/24.4
Thùng Chứa(l)151515
Công Suất(W)1300max. 1300max. 1300
Đường Kính Ống(mm)323232
Chiều Dài Cáp Điện(m)151515
Độ Ồn(db(A))606364
Trọng Lượng(kg)888
Kích Thước Thân Máy(LxWxH) (mm)406x320x434406x320x434406x320x434
Chế Độ Tiết Kiệm Năng LượngEGELực Hút(mbar/kPa)230/23244/24.4230/23
Thùng Chứa(l)151717
Công Suất(W)7501300750
Đường Kính Ống(mm)323232
Chiều Dài Cáp Điện(m)151212
Độ Ồn(db(A))576558
Trọng Lượng(kg)877
Kích Thước Thân Máy(LxWxH) (mm)406x320x434446x320x425440x315x420
Chế Độ Tiết Kiệm Năng LượngAEA

Len dau trang