logo karcher

HÓA CHẤT

slider
slider
slider


Khu vực ứng dụngLàm sạch sànMáy móc, xe hơi, làm sạch bề mặt
Kích thước đóng gói101 Bình
Các máy tương thích-HDS 10/20-4 M; HDS 12/18-4 SX;HDS 6/14 C; HDS 7/16 CX;HDS 8/18-4 M; HDS-E 8/16-4 M 24 kW

Len dau trang