logo karcher

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT

slider
slider
sliderLực Hút(mbar/kPa)254/25.4254/25.4254/24.5
Thùng Chứa(l)353540
Công Suất(W)138013801380
Đường Kính Ống(mm)353535
Chiều Dài Cáp Điện(m)---
Độ Ồn Hoạt Động(db(A))696969
Số Lượng Motor ()111
Tần Số Hoạt Động(Hz)50-6050-6050-60
Điện Áp AC Hoạt Động(V)220-240220-240220-240
Trọng Lượng(kg)11.512.514.1
Kích Thước Thân Máy(L x W x H) (mm)520x380x580520x380x580555x380x870Lực Hút(mbar/kPa)254/25.4254/25.4254/25.4
Thùng Chứa(l)404545
Công Suất(W)13801380max. 1380
Đường Kính Ống(mm)353535
Chiều Dài Cáp Điện(m)---
Độ Ồn Hoạt Động(db(A))696969
Số Lượng Motor ()111
Tần Số Hoạt Động(Hz)50-6050-6050-60
Điện Áp AC Hoạt Động(V)220-240220-240220-240
Trọng Lượng(kg)14.512.513.5
Kích Thước Thân Máy(L x W x H) (mm)555x380x870520x380x695520x380x695Lực Hút(mbar/kPa)245/24.5254/25.4254/25.4
Thùng Chứa(l)455555
Công Suất(W)138013801380
Đường Kính Ống(mm)353535
Chiều Dài Cáp Điện(m)---
Độ Ồn Hoạt Động(db(A))716969
Số Lượng Motor ()111
Tần Số Hoạt Động(Hz)50-6050-6050-60
Điện Áp AC Hoạt Động(V)220-240220-240220-240
Trọng Lượng(kg)13.51617
Kích Thước Thân Máy(L x W x H) (mm)520x380x695520x380x870520x380x870Lực Hút(mbar/kPa)254/25.4254/25.4254/25.4
Thùng Chứa(l)657555
Công Suất(W)max. 2760max. 27602760
Đường Kính Ống(mm)404040
Chiều Dài Cáp Điện(m)101010
Độ Ồn Hoạt Động(db(A))737373
Số Lượng Motor ()222
Tần Số Hoạt Động(Hz)50-6050-6050-60
Điện Áp AC Hoạt Động(V)220-240220-240220-240
Trọng Lượng(kg)26.527.544.8
Kích Thước Thân Máy(L x W x H) (mm)575x490x880630x545x920710x570x1070Lực Hút(mbar/kPa)254/25.4254/25.4230/23
Thùng Chứa(l)657514
Công Suất(W)max. 2760max. 27601380
Đường Kính Ống(mm)404035
Chiều Dài Cáp Điện(m)10107.5
Độ Ồn Hoạt Động(db(A))731070
Số Lượng Motor ()221
Tần Số Hoạt Động(Hz)50-6050-6050-60
Điện Áp AC Hoạt Động(V)220-240220-240220-240
Trọng Lượng(kg)26.527.59.8
Kích Thước Thân Máy(L x W x H) (mm)575x490x880575x490x880497x467x416Lực Hút(mbar/kPa)230/23230/23254/25.4
Thùng Chứa(l)141425
Công Suất(W)138013801380
Đường Kính Ống(mm)353535
Chiều Dài Cáp Điện(m)7.57.57.5
Độ Ồn Hoạt Động(db(A))707070
Số Lượng Motor ()111
Tần Số Hoạt Động(Hz)50-6050-6050-60
Điện Áp AC Hoạt Động(V)220-240220-240220-240
Trọng Lượng(kg)12.614.310.5
Kích Thước Thân Máy(L x W x H) (mm)495x465x410545x465x410520x380x480Lực Hút(mbar/kPa)254/25.4254/25.4254/25.4
Thùng Chứa(l)356575
Công Suất(W)1380max. 2760max. 2760
Đường Kính Ống(mm)354040
Chiều Dài Cáp Điện(m)7.51010
Độ Ồn Hoạt Động(db(A))707373
Số Lượng Motor ()122
Tần Số Hoạt Động(Hz)50-6050-6050-60
Điện Áp AC Hoạt Động(V)220-240220-240220-240
Trọng Lượng(kg)11.52026.5
Kích Thước Thân Máy(L x W x H) (mm)520x380x580600x480x920700x505x995Lực Hút(mbar/kPa)200/20200/20200/20
Thùng Chứa(l)272727
Công Suất(W)max. 1380max. 1380max. 1380
Đường Kính Ống(mm)353535
Chiều Dài Cáp Điện(m)7.57.57.5
Độ Ồn Hoạt Động(db(A))727272
Số Lượng Motor ()111
Tần Số Hoạt Động(Hz)50-6050-6050-60
Điện Áp AC Hoạt Động(V)220-240220-240220-240
Trọng Lượng(kg)7.57.58.2
Kích Thước Thân Máy(L x W x H) (mm)420x420x525420x420x525420x420x540Lực Hút(mbar/kPa)200/20200/20200/20
Thùng Chứa(l)274848
Công Suất(W)max. 1380max. 1380max. 1380
Đường Kính Ống(mm)353535
Chiều Dài Cáp Điện(m)7.57.57.5
Độ Ồn Hoạt Động(db(A))727272
Số Lượng Motor ()111
Tần Số Hoạt Động(Hz)50-6050-6050-60
Điện Áp AC Hoạt Động(V)220-240220-240220-240
Trọng Lượng(kg)8.210.510.5
Kích Thước Thân Máy(L x W x H) (mm)420x420x540490x390x378490x390x780Lực Hút(mbar/kPa)208/20.8208/20.8208/20.8
Thùng Chứa(l)707070
Công Suất(W)120024003600
Đường Kính Ống(mm)404040
Chiều Dài Cáp Điện(m)101010
Độ Ồn Hoạt Động(db(A))737579
Số Lượng Motor ()123
Tần Số Hoạt Động(Hz)50-6050-6050-60
Điện Áp AC Hoạt Động(V)220-240220-240220-240
Trọng Lượng(kg)22.624.927.6
Kích Thước Thân Máy(L x W x H) (mm)720x510x975720x510x975720x510x975Lực Hút(mbar/kPa)208/20.8208/20.8208/20.8
Thùng Chứa(l)707070
Công Suất(W)240024002400
Đường Kính Ống(mm)404040
Chiều Dài Cáp Điện(m)101010
Độ Ồn Hoạt Động(db(A))757575
Số Lượng Motor ()222
Tần Số Hoạt Động(Hz)50-5650-6050-60
Điện Áp AC Hoạt Động(V)220-240220-240220-240
Trọng Lượng(kg)25.62625.4
Kích Thước Thân Máy(L x W x H) (mm)730x505x980720x510x957680x510x990Lực Hút(mbar/kPa)208/20.8208/20.8208/20.8
Thùng Chứa(l)707070
Công Suất(W)360024003600
Đường Kính Ống(mm)404040
Chiều Dài Cáp Điện(m)101010
Độ Ồn Hoạt Động(db(A))797579
Số Lượng Motor ()323
Tần Số Hoạt Động(Hz)50-6050-6050-60
Điện Áp AC Hoạt Động(V)220-24026.7220-240
Trọng Lượng(kg)27.626.728.8
Kích Thước Thân Máy(L x W x H) (mm)680x510x990700x510x990700x510x990

Len dau trang